Registrácia do kampane Na bicykli do obchodu 2017 spustená!

Už v septembri budete mať opäť možnosť zapojiť sa do národnej kampane Na bicykli do obchodu. Kampaň je zameraná na rozvoj nemotorovej dopravy so zameraním na nakupovanie na bicykli. Prebiehať bude počas mesiaca september na celom území Slovenska, pričom registrácia pre zákazníkov ako aj pre predajcov je spustená už od 1. augusta. Registráciu tvorí pár jednoduchých krokov a okrem podpory rozvoja cyklistickej dopravy budú mať možnosť všetci registrovaní účastníci súťažiť o hodnotné vecné ceny akými sú elektrobicykel, mestské bicykle, príslušenstvo na bicykle a ďalšie hodnotné ceny.

Kampaň má za cieľ osloviť súkromný sektor, aby sa predajcovia snažili vytvárať lepšie podmienky pre zákazníkov na bicykli, či už je to na báze trvalých alebo dočasných opatrení. Takéto aktivity majú zvyčajne pozitívny vplyv na zákaznícku základňu, vzhľadom k tomu, že poskytujú viac možností pri voľbe formy dopravy. Zároveň je cieľom kampane motivovať ľudí, aby pri svojich nákupoch využívali ako dopravný prostriedok práve bicykel. Táto forma dopravy so sebou prináša mnoho výhod, ktoré si ľudia často ani neuvedomujú. Nakupovanie na bicykli je totiž jednoduché, rýchle a lacné riešenie ako nakúpiť či sa dopraviť za službami. Prínos v oblasti zdravia a jeho vplyv na životné prostredie sú samozrejmé.

Princíp kampane spočíva pre zákazníkov v zaznamenávaní svojich nákupov do systému počas jej trvania. Pre predajcov v samotnej registrácii a následnej propagácii kampane svojim zákazníkom, či už súčasným alebo budúcim. Vzhľadom k stavbe portálu si budú môcť zákazníci ľahko vyhľadať zaregistrovaných predajcov a tak si buď vyberať v jednotlivých kategóriách ktorého navštívia, uprednostnia, alebo takouto formou len zvyšovať svoje šance v súťaži.

Vyhlasovateľom tohtoročnej kampane je opäť národný cyklokoordinátor pán Peter Klučka, ktorý úspešne prispieva svojimi aktivitami k rozvoju cyklistickej dopravy na Slovensku a sám využíva bicykel na nakupovanie. Garanciu nad kampaňou prebral osobne minister Dopravy a výstavby SR pán Arpád Érsek, čím potvrdil dôležitosť kampane a verí v jej pozitívny dopad na spoločnosť.

Registráciu, ako aj všetky potrebné informácie ku kampani nájdete na oficiálnej stránke kampane www.nabicyklidoobchodu.sk alebo aj skrátene www.nbdo.sk.

 

zdroj & fotokredit: OZ Mám rád cyklistiku

#yousmilewhenyoucycle