Cyklogaráž CUBUS

 

    

 

Pre zamestnancov firiem sídliacich v administratívnej budove CUBUS bola vytvorená cyklogaráž s vynikajúcim prístupom bez nutnosti zosadať z bicykla a zároveň vysokým stupňom zabezpečenia tu zaparkovaných bicyklov. Ako stojany však boli použité dnes už nevyhovujúce „lámače kolies“.

 

Tie nielen že nedokázali poskytnúť dostatočnú kapacitu pre stále rastúci počet zamestnancov, ktorí na cestu do práce využívajú bicykel, ale znemožňovali komfortný pohyb vrámci priestoru garáže. Bicykle museli byť zaparkované tesne jeden vedľa druhého, pri manipulácii dochádzalo ku vzájomnému kontaktu bicyklov. Zároveň nebolo možné vytvoriť ďalšie voľné miesto pre servisný cyklostojan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Bimission navrhla nový systém parkovania bicyklov, ktorý navýšil počet plnohodnotných parkovacích miest v cyklogaráži na 76, čo predstavuje nárast o viac ako 50% v porovnaní s pôvodným stavom. Uličky medzi zaparkovanými bicyklami sa rozšírili na 2,1 metra. Tým sa vytvoril priestor pre pohodlnú a bezpečnú manipuláciu s bicyklom vrámci celej cyklogaráže nezávisle od obsadenosti jednotlivých parkovacích miest.

 

Použitý bol systém CapaCITY od holandskej spoločnosti VelopA, ktorá je lídrom v oblasti dvojposchodového parkovania bicyklov. Manipulácia s bicyklom na hornom poschodí prebieha za asistencie integrovanej vzduchovej pružiny. Len minimálna sila je tak potrebná na zdvihnutie bicykla a jeho bezpečné zaparkovanie. Systém bol testovaný viac ako 18.000 krát. Každý cyklus testu predstavoval zaparkovanie a vyparkovanie bicykla, takže sa jedná o ekvivalent 4 použití denne počas 12 rokov bez akýchkoľvek známok zníženia funkčnosti. To dokazuje, že sa jedná o vysokokvalitný produkt s dlhou životnosťou.

 

 

 

 

 

 

 

Novým usporiadaním parkovania a pohybu bicyklov vrámci cyklogaráže sa vytvoril priestor pre servisný cyklostojan Mantis. Zamestnanci, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, tak majú neustále k dispozícii vysokovýkonnú dielenskú hustilku nemeckého výrobcu SKS s univerzálnou hlavou pre všetky typy ventilov. Stojan je takisto vybavený sadou náradia značky Unior pre jednoduché opravy či servis.

Požiadavka zákazníka bola, aby celá prestavba cyklogaráže prebehla počas víkendu a zamestnanci mohli hneď v pondelok ráno nový systém parkovania bicyklov ako aj servisný cyklostojan naplno využívať. Stojany CapaCITY sú plne samonosné, nebolo preto potrebné ich žiadnym spôsobom kotviť do podlahy alebo stien cyklogaráže. S inštaláciou sa začalo v dohodnutú sobotu ráno. Ešte v ten deň bol celý projekt dokončený a odovzdaný zákazníkovi do užívania.

 

Fotokredit: Bimission, Masterwork

#yousmilewhenyoucycle