MESTÁ A OBCE

Parkovanie bicyklov a prvky doplnkovej infraštruktúry sú súčasťou komplexného riešenia cyklodopravy a udržateľnej mobility v mestách. O tom, či sa ľudia rozhodnú používať bicykel ako dopravný prostriedok, rozhoduje vo veľkej miere práve dostupnosť vhodného a bezpečného parkovania.


ARCHITEKTI

Všetky naše produkty sú navrhnuté tak, aby poskytovali modulárnosť, bolo možné ich kombinovať, prispôsobiť rozmerom a tvaru daného priestoru a takto zaručili maximálne využitie plochy a kapacitu parkovania bicyklov. Navrhneme systém parkovania pre Váš projekt, požiadajte o zaslanie CAD podkladov jednotlivých riešení.


DEVELOPERI

Naše inovatívne riešenia spĺňajú požiadavky BREEAM, dokážu usporiť až 45% miesta v porovnaní s tradičným parkovaním bicyklov, mnohé sú vyrobené z recyklovaného a recyklovateľného materiálu. Pomôžeme Vám zakomponovať najvhodnejšie riešenie parkovania bicyklov do Vášho nového zámeru či sa jedná o kancelárske priestory, obytné domy, nákupné centrá či iné projekty.


KANCELÁRSKE OBJEKTY

Zamestnanci firiem z oblasti IT, bankového a poisťovacieho sektora, komunikácií, nadnárodných spoločností patria dlhodobo k ľuďom, ktorí intenzívne využívajú bicykel na cestu do práce. Ak objekty, v ktorých majú tieto firmy sídlo, disponujú cyklogarážami, tieto už väčšinou nevedia uspokojiť súčasné potreby. Špecializujeme sa na riešenia, ako v danom priestore poskytnúť maximálny možný počet plnohodnotných parkovacích miest pre bicykle a súčasne vytvoriť priestor pre ich komfortnú manipuláciu.


NÁKUPNÉ CENTRÁ

Nákupné centrá obklopené nekonečnými parkovacími plochami plnými áut menia s prístupom zodpovedného podnikania a snahou o udržateľný rozvoj svoju tvár. Umožniť zákazníkom zaparkovať svoj bicykel tak, aby mohli s pokojom nakupovať dlho ako chcú a potrebujú, je dnes to, čo ľudia vítajú a ocenia.


VLAKOVÉ A AUTOBUSOVÉ STANICE

Kombinácia rôznych druhov dopravy môže byť spôsobom, ako rýchlo a pohodlne cestovať dennodenne do práce či školy. Bicykel je pritom mnohokrát tým najlepším prostriedkom ako sa dostať na autobusovú a vlakovú stanicu. Nutnosťou je ale možnosť zaparkovať svoj bicykel jednoducho, rýchlo a hlavne bezpečne. Tvorba takýchto systémov parkovania je neoddeliteľnou súčasťou riešení udržateľnej mobility a dokáže výraznou mierou znížiť intenzitu individuálnej motorovej dopravy práve v čase dopravných špičiek.


ZAMESTNÁVATELIA

Dochádzajú Vaši ľudia do práce aj na bicykli? Radi by ste ich v tom podporili a vytvorili podmienky aj pre ďalších zamestnancov z rôznych častí organizačnej štruktúry Vašej spoločnosti? Navrhneme pre Vás kombináciu možností parkovania tak, aby v plnom rozsahu spĺňali požiadavky na rozpočet, požadovanú kapacitu, priestorové možnosti ako aj rôznu hodnotu bicyklov Vašich zamestnancov.


UBYTOVACIE ZARIADENIA

Cykloturistika patrí k najrýchlejšie rastúcim oblastiam cestovného ruchu, pričom zákazníci kladú čoraz väčší dôraz pri výbere dovolenkovej destinácie práve na kvalitu doplnkovej infraštruktúry a poskytovaných služieb. Možnosť bezpečne uschovať svoj bicykel ako aj disponibilita servisného zázemia patria medzi hlavné z kritérií. Či prevádzkujete malý rodinný penzión alebo veľký hotel, tieto služby zákazníkom predstavujú Vašu rastúcu konkurenčnú výhodu.


ŠKOLY

Väčšina vzdelávacích zariadení, či už ide o školy materské, základné, stredné či vysoké, disponuje len obmedzenými a z kapacitného a bezpečnostného hľadiska nevyhovujúcimi parkovacími prvkami. Pomôžeme Vám vybaviť Vašu školu špeciálnymi stojanmi pre detské bicykle a kolobežky ako aj modernými stojanmi, ktoré spĺňajú súčasné bezpečnostné, kapacitné aj estetické požiadavky.


BYTOVÉ DOMY

Spoločné priestory pre úschovu a parkovanie bicyklov v bytových domoch v drvivej väčšine nespĺňajú kapacitné ani bezpečnostné požiadavky ich obyvateľov. Riešením je optimalizácia parkovania v existujúcich priestoroch a vytvorenie nových kapacít vrátane možnosti veľmi bezpečného parkovania bicyklov.


ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Vytvorenie podmienok pre jednoduché a bezpečné parkovanie bicyklov je nutnou súčasťou riešenia mobility v okolí zdravotníckych zariadení a zároveň podporou zdravého životného štýlu a telesnej aktivity.  Aké stojany sú pre tieto priestory najvhodnejšie? Ako by mali byť umiestnené pre pohodlnú a jednoduchú manipuláciu s bicyklom? Kontaktujte nás, radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti.

Potrebujete nájsť vhodný a bezpečný systém parkovania bicyklov pre Vašu lokalitu? Radi by ste zväčšili súčasnú kapacitu v už existujúcich priestoroch? Chcete získať vyššie hodnotenie BREEAM Vašej budovy? Napíšte nám, radi pre Vás navrhneme a zrealizujeme najvhodnejšie riešenie.