VEĽMI BEZPEČNÉ PARKOVANIE

Bikebox je maximálne bezpečné riešenie parkovania bicyklov. Je navrhnutý tak, aby čo najlepšie využíval daný priestor, poskytoval žiadanú parkovaciu kapacitu a prispôsobil sa prostrediu, v ktorom je umiestnený.

 

Bezpečnosť a jednoduché používanie

Plášť boxu vyrobený z hrubostennej oceli pre maximálnu bezpečnosť. Použité sú bezpečnostné kryté pánty a viacbodový systém uzamykania. Vďaka intuitívnemu ovládaniu pomocou dotykového panelu, ktorý komunikuje v šiestich jazykoch, je systém parkovania Bikebox úplne samoobslužný.

 

Modulárnosť

Široká variabilita umožňuje vytvoriť zostavy boxov so želanou kapacitou v tvare štvrťkruhu, polkruhu, kruhu alebo rady (s jednostranným alebo obojstranným prístupom) a umiestniť ich tak v rohu, u steny či vo voľnom priestore. Vďaka optimalizovaným rozmerom a tvaru boxu je kapacita jedného boxu dva dospelé bicykle. Zostavu boxov je možné doplniť v prípade potreby o ďalšie boxy, prípadne preniesť na iné miesto.

 

Ekologické napájanie

Bikebox je možné vybaviť nezávislým ekologickým solárnym napájaním, ktoré poskytuje energiu pre riadiacu jednotku alebo dobíja záložný akumulátor. Štandardne je box napájaný z elektrickej siete 230V.

 

Design boxu podľa Vášho želania

Bikebox je vyrobený z hrubostennej galvanizovanej oceli pre zaručenie dlhej životnosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom. Finálnu povrchovú úpravu realizujeme práškovým lakovaním v odtieňoch RAL podľa Vášho želania. Zostavu je takisto možné doplniť o veľkoplošný polep s erbom mesta, logom firmy, mapou či akýmkoľvek iným grafickým prvkom.

 

Box bez poplatkov

Uzatvorenie / otvorenie boxu je aktivované zadaním vlastného 4-miestneho PINu. Zaparkovať alebo zobrať si svoj bicykel tak trvá len pár sekúnd, čo môže byť veľkým stimulom používať bicykel namiesto auta. Vhodné na miestach, kde sa predpokladá časté využívanie boxov s kratšou dobu parkovania. Maximálna doba parkovania zdarma môže byť stanovená individuálne vrátane kombinácie s plateným parkovaním.

 

Bezkontaktný platobný terminál

Otvorenie boxu je aktivované PINom a realizáciou platby bezkontaktnou platobnou kartou. Toto riešenie je vhodné aj v kombinácii s bezplatným poskytnutím služby. Voliteľne je možné spoplatniť až nasledujúce časové pásmo, napríklad po uplynutí 12-tich hodín. Následná platba motivuje používateľa k uvoľneniu boxu pre ďalšie použitie.

 

SMS

Platbu za využívanie Bikeboxu je možné realizovať aj odoslaním špeciálnej SMS z mobilného telefónu.

 

 

Identifikačné karty, čipy, mestské karty

Tento typ uzamykania je vhodný najmä pre inštitúcie, objekty alebo mestá s už existujúcim režimom identifikačných kariet alebo čipov. Umožňuje tak oprávneným používateľom voľný prístup k boxom 24 hodín denne.

 

Mincovník

Kde sa nedá použiť bezkontaktný platobný terminál či  SMS platobná brána, môže byť Bikebox vybavený mincovníkom. Výšku požadovanej platby je možné nastaviť na rôzne hodnoty vo viacerých menách.

 

Box s mechanickým zámkom

Vhodné riešenie pre realizácie, kde používatelia budú mať ako jediní svoj vlastný kľúč k boxu. Takto je možné vytvoriť bezpečné parkovanie bicyklov v bytových domoch, ubytovacích zariadeniach, kempoch a podobne. Zamykací systém tvorí vo vnútri boxu inštalovaný certifikovaný zámok s vysokou pasívnou bezpečnosťou od výrobcu, ktorý tieto zámky využíva aj pre trezory bezpečnostnej kategórie II.

 

 Horizontálne boxy

Môžu byť vybavené samostatným nezávislým prístupom z oboch strán a deliacou vnútornou priečkou. Takto je zabezpečená v každej situácii plná parkovacia kapacita a maximálne využitie priestoru. Jedná sa o skvelé riešenie pre systém “zaparkuj a choď” napríklad u vlakových alebo autobusových staníc, kde bezpečné individuálne parkovanie bicyklov je jednou z podmienok využívania tejto formy osobnej dopravy.

 

Vertikálne boxy

Aby sme zaistili priestorovú úsporu pri zostavovaní viacerých boxov pri sebe, zvolili sme u vertikálneho typu boxu trojuholníkový pôdorys s uhlom 30°. Vďaka tomu je možné boxy radiť do štvrťkruhu, polkruhu, kruhu alebo do rady vedľa seba s možnosťou obojstranného prístupu k boxom. Modulové zostavy môžu byť umiestnené v rohu, u steny, vo voľnom priestore a vždy pritom zaberajú minimum miesta s pohodlným prístupom k bicyklu. Uvedené zostavy je možné vzájomne kombinovať. Je tak možné cenovo výhodným a jednoduchým spôsobom vytvárať funkčné celky od základných zostáv až po parkovacie domy pre desiatky bicyklov.

 

Výrobcom produktov Bikebox je spoločnosť Boxline system s.r.o., ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a realizáciu riešení veľmi bezpečného parkovania bicyklov. Zameranie výhradne na túto oblasť umožňuje nasmerovať všetky zdroje a skúsenosti na vytvorenie produktu s dôrazom na ten najmenší detail. Systémy Bikebox vďaka tomu spĺňajú najvyššie nároky, ktoré užívateľ kladie na službu veľmi bezpečného parkovania bicyklov.

Zaujal Vás tento produkt? Chceli by ste sa dozvedieť viacej? Napíšte nám, radi Vám poskytneme bližšie informácie.